Ønsker du en tilstandsrapport på din bolig?

En tilstandsrapport er noe som blir utført av en takstmann. Den gir en teknisk vurdering av boligen som avslører avvik i byggeforskriftene, og vedlikehold boligen trenger for å opprettholde boligens funksjonsnivå.

Tilstandsrapporten inneholder avvik av ulike alvorlighetsgrader, og disse er definert etter byggeforskriftene og de forventningene som er satt i forhold til dagens standard. En tilstandsrapport, eller den noe forenklede tilstandsvurdering, vil alltid være utgangspunktet for en Vedlikeholdsplan for bygningen.

Ta kontakt, så hjelper vi deg!